Banner
理光SP 330SN

理光SP 330SN

 • 产品详情
 • 产品参数
 • 使用申请
 • https://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/1018543947/O1CN01HprTN31f1llnBjiA5_!!1018543947.jpg_400x400.jpg

   

  • 品牌: Ricoh/理光

  • 型号: SP330SN

  • 涵盖功能: 复印      打印 扫描

  • 接口类型: USB

  • 颜色分类: SP330SN      SP330SFN

  • 最大幅面: A4

  • 是否支持网络打印: 不支持

  • 是否支持自动双面打印: 自动

  • 套餐类型: 官方标配

  • 版本类型: 日本

  • 耗材类型: 鼓粉一体

  https://img.alicdn.com/imgextra/i1/1018543947/O1CN01Gn1dnZ1f1llm74AeL_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i4/1018543947/O1CN01rx3aCq1f1lleanzoi_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/1018543947/O1CN01fpWCQy1f1llnPd7Dz_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i3/1018543947/O1CN01jK63rL1f1llnhM2jG_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i2/1018543947/O1CN01E1ehIM1f1llkog5eC_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/1018543947/O1CN01QxJ2NL1f1llnhMiJd_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/1018543947/O1CN01jkV7GW1f1llkogUac_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i2/1018543947/O1CN01cN4Gg51f1lllM7TSZ_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/1018543947/O1CN01Z4r7xP1f1llnC0d19_!!1018543947.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i3/1018543947/O1CN012zM8mg1f1llnPdaLr_!!1018543947.jpg

  https://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/1018543947/O1CN01HprTN31f1llnBjiA5_!!1018543947.jpg